top of page

   ÖĞRENİM DURUMU

⋅ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Doktora Programı, Haziran 2013


⋅ Domus Academy, Tasarım Master Programı, Ocak 2008


⋅ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Lisans Programı, Ocak 2005

   TEZLERİ


⋅ Özçam, I., Biçim Dili İle İletişim Ekseninde Mobilyanın Sembolleşmesi Ve Günümüz Mobilyasının Sembolleşmesinde Rol Oynayan Sosyolojik Ve Teknolojik Etkenler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2013


⋅ Özçam, I., Mobilya Tasarımında Bağlanabilirlik, Milano Domus Academy, Tasarım Master Programı, Ocak 2008

    YAYINLARI


    Hakemli dergilerdeki yayınları

 

​⋅ Fenomenolojik Yaklaşımın Mimaride Tasarımcı Kimliği ve Malzeme Kullanımı Üzerinden Okunması, Mimarlık ve Yaşam Dergisi, Volume: 7, Issue:2, pp.503-523, August 2022.

Learning from Experience: Installation Art in Design Education, (Hande Kayan ile birlikte) Online Journal of Art and Design, Volume 10, Issue 3, pp.150-165, July 2022.

Experiencing the Space with a Phenomenological Approach: A Method Proposal for Relating the Senses with Representation and Design, IDA: International Design and Art Journal, Volume: 4, Issue: 1, pp.12-25, June 2022.
 

⋅ Designer Identity: Reflection with Verbal and Visual Representation Systems, Online Journal of Art and Design, volume: 10, issue: 1, pp.76-93, January 2022.

 

Ticari Mekanlarda Enstalasyonla Yaratılan Dinamikler , Tasarım-Kuram Dergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayını, Haziran 2019.

Mobilyanın Sembolleşmesi ve Güncel Yönelimler (H.Şebnem Uzunarslan ile birlikte) Tasarım-Kuram Dergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayını, Sayı 16, Aralık 2013.
 

    Kitap bölümleri

 

​⋅ Tasarım Eğitiminde Yaparak Öğrenme Modeli: Çalıştaylara Güncel bir Bakış, Sertaç Güngör, Seval Özgel Felek (Ed.), Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Uluslararası Çalışmalar içinde (1-21. ss) Serüven Yayınevi, 2024. 

 

 ⋅ Use of 3D Printing Technology in Design Education: A Study Based on Design Outcomes, Ebru Doğan, Fatma Kürüm Varolgüneş (Ed.), Sustainable Current Approaches in Architectual Science and Technoloy içinde (167-187. ss.) Livre de Lyon, 2022.

⋅  Tasarımda kimlik tanımlarını yapma egzersizleri: Temsil sistemlerinin sistematik kullanımı. H.Kılıçaslan (Ed.), Mimarlık ve Tasarım: Araştırma ve Uygulama içinde (1-31. ss.). Lyon: Livre de Lyon, 2022.


    Hakemli uluslararası konferans, sempozyum ve bildiri kitaplarında yer alan yayınları

⋅  Tasarım Öğrencilerinin Kimlik Tanımı Oluşturma Sürecinde Metaforların Kullanımı, IV. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu, 6-7 Temmuz 2018, Tallin/Estonya.

⋅  Examination of the Experience Phenomenon Over Commercial Area Examples, 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, 12-14 Mayıs 2017, İstanbul.


⋅  Relation Between Contemporary Furniture and Technology, 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, 12-14 Mayıs 2017, İstanbul.


⋅  Marks That the Furniture Carries, 3rd International Conference on New Trends In Architecture and Interior Design, 28-30 Nisan 2017, Helsinki, Finlandiya. 


⋅  İç Mimari Tasarım Eğitiminde Yaratıcılık Etkinlikleri (H.Şebnem Uzunarslan ile birlikte) I. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, 'Dün, Bugün, Gelecek', Başkent Üniversitesi, Ankara, 27-28-29 Nisan 2011.


⋅  Beton Malzemenin Kamusal Alanlarda Ekolojik Olarak Kullanımı (Y.Doç.Dr. Saadet Aytıs ile birlikte) Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS), Ankara, 26-28 Mayıs 2010.


⋅  Gelenekten Geleceğe Mimarlık (Y.Doç.Dr. Saadet Aytıs ile birlikte) VI. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne, 20-30 Nisan 2010.


⋅  Yapı ve Toplum Ölçeğinde Ekolojik Tasarım Kavramı ve Temel İlkeler (Y.Doç.Dr. Saadet Aytıs ile birlikte) International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Kıbrıs, 3-7 Şubat 2010.


   Hakemli ulusal konferans, sempozyum ve bildiri kitaplarında yer alan yayınları


⋅  Mimarlık Eğitiminde Aydınlatma Tasarımı Formasyonu (Y.Doç.Dr. Saadet Aytıs ve Y.Doç. Damla Altuncu ile birlikte) Mimarlık Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını (Ulusal Sempozyum, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nün 40. Kuruluş Yılı Anısına), Konya, 25-27 Kasım 2010


⋅  Sürdürülebilir Tasarım Kavramında Temel İlkelerin Yapı-Toplum Ölçeğinde Değerlendirilmesi (Y.Doç.Dr. Saadet Aytıs ile birlikte) Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, YTÜ, İstanbul, 4-5 Mart 2010


   Hakemli uluslararası konferans, sempozyum ve bildiri kitaplarında yer alan poster bildiriler


⋅  Kentlerde Ekolojik İlkeler Çerçevesinde Sürdürülebilir Planlama (Y.Doç.Dr. Saadet Aytıs ve Y.Doç. Damla Altuncu ile birlikte) Uluslararası Greenage/Yeşil Çağ Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul, 6-8 Aralık 2010


⋅  Ekolojik Mimarlık Kavramı ve Temel İlkeler (Y.Doç.Dr. Saadet Aytıs ile birlikte) Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, Antalya, 22-25 Ekim 2009

 


   Diğer dergilerdeki makaleleri


⋅  Yüksek Yapılar, Yaşama Etkileri ve Güncel Yaklaşımlar (Y.Doç.Dr. Saadet Aytıs ile birlikte) Natura Mimarlık ve İç Mekan Dergisi, İstanbul, Eylül-Ekim 2009

   YAYIN EDİTÖRLÜĞÜ


⋅  MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Yayını "Tasarım + Kuram" dergisinde yayın editörlüğü görevi, 2013 Eylül-2014 Eylül
⋅  IV. Ulusal İç Mimarlık Ana Teması Kapsamında 'Mekan Tasarımında Disiplinlerarası Yaklaşımlar' Sempozyum Kitabı'nda yayın editörlüğü görevi, ISBN: 978-605-5005-26-9, Basım: 6 Mayıs 2015, Kaya Dijital Baskı Sistemleri ve Reklam Tic. Ltd. Şti.

   BİLİMSEL TOPLANTILARDAKİ GÖREVLER


⋅  V.Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu Organizasyon Komitesi Üyeliği, 3-6 Mayıs 2016, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul


⋅  IV. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu Organizasyon Komitesi Üyeliği ve Sekreteryası, 6-8 Mayıs 2015, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul


⋅  III. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu Organizasyon Komitesi Üyeliği ve Sekreteryası, 3, 4, 5 Nisan 2013, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul


⋅  II. Greenage/Yeşil Çağ Sempozyumu, Uluslararası Mimarlık Sempozyumu Organizasyon Komitesi Üyeliği, 26-27 Nisan 2012, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul


⋅  Doğal Yaşam Doğal Taş Sempozyumu, Ulusal Mimarlık Sempozyumu Organizasyon Komitesi Üyeliği ve Sekreteryası, 29-30 Mart 2012 , Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul


⋅  I. Greenage/Yeşil Çağ Sempozyumu, Uluslararası Mimarlık Sempozyumu Organizasyon Komitesi Üyeliği ve Sekreteryası, 6-8 Aralık 2010, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul

   YER ALDIĞI KARMA SERGİLER

⋅  "YOLCULUK" Çağdaş Mücevher Tasarımı Karma Sergisi, Ayşe Takı Galerisi, 4-23 Mart 2024.

⋅  "Loop", IV. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu Karma Sergisi, 6-7 Temmuz 2018, Tallin, Estonya.
⋅  "Tailord" Mekan ve Kimlik Sergisi, 7-12 Mayıs 2018, Mimar Sinan Salonu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
⋅  "Fungus" Mekanda Tasarım İzleri Sergisi, 9-13 Nisan 2018, Mimar Sinan Salonu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
⋅   "VORONOI" Öğretim Elemanları Sergisi, 1-5 Ocak 2018, Mimar Sinan Salonu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
⋅   "drips" 2017-2018 Öğretim Yılı İç Mimarlık Bölümü Öğretim Elemanları ve Öğrencileri Yıl Sonu Sergisi, 25-31 Aralık 2017, Mimar Sinan Salonu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
⋅   "HOSE"  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanları Sergisi, 19-22 Aralık 2017, Mimar Sinan Salonu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
⋅   "avase" İç Mimarlık Bölümü Proje Dersi Çalıştayı Sergisi, 25-29 Aralık 2017, Mimar Sinan Salonu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
⋅   "IL DITO" Furniture İstanbul 2017 Mobilya Fuarı Sergisi, 7-12 Kasım 2017, CNR Expo, İstanbul.
⋅   "CONTINUUM" Natural Stone Design Fuarı Sergisi, 18-21 Ekim 2017, Antalya Expo Center, Antalya
⋅   "KOZA" 2016-2017 Öğretim Yılı İç Mimarlık Bölümü Yıl Sonu Sergisi, 8-12 Mayıs 2017, Mimar Sinan Salonu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
⋅   "FUNGUS" 2016-2017 Bahar Yarıyılı İç Mimarlık Bölümü Öğretim Elemanı ve Öğrenci Çalışmaları Sergisi, 24-26 Nisan 2017, Mimar Sinan Salonu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
⋅   "VİTRİNDEKİ RENKLER" 2016-2017 Güz Yarıyılı İç Mimarlık Bölümü Öğretim Elemanı ve Öğrenci Çalışmaları Sergisi, 20-23 Aralık 2016, Mimar Sinan Salonu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
⋅   "FLOW" Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü-İç Mimarlık Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, 7 Eylül 2015-7 Ekim 2015, Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi.
⋅  "FLOW" Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü-İç Mimarlık Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, 23 Ekim 2015-4 Kasım 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.

   ÇALIŞTAY ve YARIŞMALAR

⋅  "Rengin Sensin",  Addresistanbul Dekorasyon Merkezi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü işbirliği ile düzenlenen uygulamalı enstalasyon workshop çalışması.
⋅"  Duyusal Okuma & Tasarlama, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bölüm Çalıştayı, 9-12 Nisan 2019.
⋅  "Fuar", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bölüm Çalıştayı, 3-6 Nisan 2018.
⋅  "DUYUSAL OKUMA" Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bölüm Çalıştayı, 7-11 Kasım 2017.
⋅  'KATLA' Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bölüm Çalıştayı, 4-7 Nisan 2017.
⋅  'KÜP' Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bölüm Çalıştayı, 13-16 Aralık 2016.
⋅  '9. Yılında Addres'e Teslim Yeniyıl Tasarımları' workshop çalışması, 19 Kasım-19 Aralık 2014.
⋅  ‘Sınıfını Tasarla’ workshop çalışması, Nisan 2014.
⋅  Mod Tasarım Firması ve  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü  işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Modüler Sessizlik’ workshop çalışması, 17-19 Mart 2014.
⋅  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ve Gaysan Mobilya işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Tek Beden Kaç Ten?’ mobilya tasarımı workshop çalışması, 6-10 Mayıs 2013.
⋅  Kadir Has Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Satırarası’ workshop çalışması, 7 Ocak-24 Nisan 2013.
⋅  Deneysel Mobilya dersi kapsamında gerçekleştirilen ve sonuç ürünü Alldesign 2013 Tasarım Endüstrileri Fuarı’nda sergilenen ‘Mekan İçinde Mekan’ workshop çalışması, 13-20 Şubat 2013.
⋅  İKSV 1. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında düzenlenen 'Kusura İmza Atmak' workshop çalışması, 14-15 Kasım 2012.
⋅  İKSV (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) 1. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında düzenlenen 'Kusurlu Dengeler' workshop çalışması, 14 Kasım 2012.
⋅  IMMIB projesi kapsamında düzenlenen 'Doğal Taş Tasarımında Ezberleri Bozmak' Öğrenci Fikir Projesi Yarışmasında Raporörlük Görevi, 15 Mayıs 2012.
⋅  Samet Mobilya Aksesuarları ve MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü işbirliği ile düzenlenen 'Yaratıcı Tasarımlara Işık Tutan Detaylar' workshop çalışması, 9-11 Mayıs 2012.
⋅  Highlight Aydınlatma Firması ve MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü işbirliği ile düzenlenen 'Durağan Dizgeler, Dönüşen Gölgeler' workshop çalışması, 12-15 Mart 2012.
⋅  IMMIB ve MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü işbirliği ile düzenlenen 'Artıktan Artıya' workshop çalışması, 20-24 Şubat 2012.
⋅  Alldesign bünyesinde yer alan 'Tasarımla Geleceği Yakınlaştırmak' Fikir Projesi Öğrenci Yarışmasında Reportörlük görevi, Kasım 2011.
⋅  IMMIB (İstanbul Maden ve Metal İhracatçı Birlikleri) tarafından düzenlenen 'Creative Designs with Natural Stones'' (Doğal Taşlarla Tasarım), workshop çalışması, 24-29 Ekim 2011.
⋅  Hıdrellez Şenlikleri Workshop, Obje Tasarımı ve Açık Alanda Yerleştirme Çalışması, 20 Nisan-6 Mayıs 2010.

   AKADEMİK ÜNVAN-MESLEKTE DENEYİM


⋅  Dr. Öğr. Üyesi, İç Mimarlık Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2015 - devam ediyor
⋅  Araştırma Görevlisi, İç Mimarlık Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2010 - 2015

⋅  KA Mimarlik Projeleri, İç Mimar (KA Mimarlık proje ekibi ile birlikte), İstanbul, 2008-2009
⋅  MİM Design Projeleri, İç Mimar (MİM Design proje ekibi ile birlikte), İstanbul, 2005-2007
⋅  Mazeron Mimarlık Projeleri, Stajer İç Mimar (Mazeron Mimarlık proje ekibi ile birlikte), İstanbul, 2003
⋅  İş-Koray İnşaat Kasaba Evleri Projesi, Stajer İç Mimar (İş-Koray şantiye ekibi ile birlikte), İstanbul, 2002

 

  PROJELER


⋅  Kartopu Firması Genel Müdürlük Binası Toplantı Alanı Tavan Enstalasyonu, İstanbul, Ağustos 2014 
⋅  Kartopu Firması Genel Müdürlük Binası Vitrin ve Sergileme Elemanlarının Tasarımı/Uygulaması (Y. İç Mimar Sedef Yenigün'ün katkılarıyla) İstanbul, Ağustos 2014 
⋅  Tailord Butik Mağaza Projesi Tasarım ve Uygulama (Y. İç Mimar Sedef Yenigün ile birlikte) İstanbul, Temmuz 2014
⋅  Uluslararası 3. Tasarım Konferansları ve Yaratıcı Endüstriler Fuarı kapsamında İstanbul Hilton Convention & Exhibition Center’da gerçekleştirilen Alldesign 2014 etkinliğinde  MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü standı kurulumu, MSGSÜ Projesi (Cem Doğan, Burak Tansel, Emel Başarık Aytekin ile birlikte) İstanbul, 21-22 Şubat 2014
⋅  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İ Bomonti Yerleşkesi'nde bulunan Kütüphane Alanı Tasarımı, MSGSÜ Projesi (Saadet Aytıs, Osman Arayıcı, Ö. Barış Öztürk, Esin Sarıman Özen, Esra Bayır ile birlikte) İstanbul, Mart-Nisan 2013
⋅  Uluslararası 2. Tasarım Konferansları ve Yaratıcı Endüstriler Fuarı kapsamında İstanbul Hilton Convention & Exhibition Center’da gerçekleştirilen Alldesign 2014 etkinliğinde  MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü standı kurulumu, MSGSÜ Projesi (Osman Arayıcı, Hande Kayan, Adil Kasapseçkin ile birlikte) İstanbul, 19-20 Şubat 2013
⋅  CNR Expo Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Natural Stone  9. Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’nda MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü standı kurulumu, MSGSÜ Projesi (Saadet Aytıs, Osman Arayıcı, Ö.Barış Öztürk, Esin Sarıman Özen, Elif Özdoğlar ile birlikte) İstanbul, 18-19 Ekim 2012
⋅  Konut Projesi Tasarım ve Uygulama, Bodrum, Ocak-Mart 2012
⋅  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Video Konferans Salonu tasarımı, MSGSÜ Projesi (Saadet Aytıs, Osman Arayıcı, Ö.Barış Öztürk ile birlikte) İstanbul, Eylül-Ekim 2011
⋅  Konut Projesi tasarım ve uygulama, İstanbul, Nisan-Temmuz 2011
⋅  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kantin Alanı Tasarımı, MSGSÜ Projesi (Osman Arayıcı, Ö.Barış Öztürk, M. Adil Kasapseçkin ile birlikte) İstanbul, Haziran 2011
⋅  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Video Konferans Salonu Dış Cephe Duvarı Tasarımı, MSGSÜ Projesi, İstanbul, Nisan 2011
⋅  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Yerleşkesi'nde bulunan Modern Dans Anasanat Dalı'nın Giriş Holü Tasarımı ve Uygulaması, MSGSÜ Projesi (H.Şebnem Uzunarslan, Hande Kayan, Elif Özdoğlar ile birlikte), İstanbul, Mart-Nisan 2011
⋅  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Tasarımı, MSGSÜ Projesi (Saadet Aytıs, Osman Arayıcı, Esin Sarıman Özen, M. Adil Kasapseçkin ile birlikte), İstanbul, Şubat 2011
⋅  Women’s Secret Mağaza Tasarımı Uygulama (Mim Design Şantiye Ekibi ile birlikte), Bağdat Caddesi/Suadiye, İstanbul, 2007
⋅  Women’s Secret Mağaza Tasarımı Uygulama (Mim Design Şantiye Ekibi ile birlikte), Kanyon AVM/Levent, İstanbul, 2006
⋅  KİP Mağaza Tasarımı ve Uygulama Projeleri (Mim Design bünyesinde), 2005-2007
⋅  Damat & Tween Mağaza Tasarımı ve Uygulama Projeleri (Mim Design bünyesinde), 2005-2007
⋅  İpekyol Mağaza Tasarımı ve Uygulama Projeleri (Mim Design bünyesinde), 2005-2007

bottom of page